ഏകദേശം 680 കോടി രൂപയുടെ (10 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍) ബോയിംഗ് 757-200 വിമാനമാണ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് സ്വന്തമായുള്ളത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനമായ ‘എയര്‍ ഫോഴ്‌സ് വണി’ന്റെ പേര് പരിഷ്‌കരിച്ച് ട്രംപിന്റെ വിമാനത്തെ ചിലര്‍ ‘ട്രംപ് ഫോഴ്‌സ് വണ്‍’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സാക്ഷാല്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തന്റെ പ്രിയ വിമാനത്തെ വിളിക്കുന്നത് ‘ടി-ബേഡ്’ (T-Bird) എന്നാണ്.

trump trump-force-one4

10 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ എന്ന വില ബോയിംഗ് 757-200 വിമാനത്തിന്റെ മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്. 2011-ല്‍ വാങ്ങിയ ഈ വിമാനത്തെ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധത്തില്‍ മാറ്റിയെടുത്തതിനാലാണ് ചെലവ് ‘അല്‍പ്പം’ കൂടിയത്. ട്രംപിന്റെ വിമാനത്തിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ N757AF ആണ്.